limpiezas barcelona neteja de facanes pintades grafits tractaments antigrafits fachada acristralada

la emprea de neteja GRUP-SEAX GERMANS RIAL SL disposa a Barcelona i voltants, de l’equipament adequat per realitzar una neteja d’alta qualitat si contracta el nostre servei de neteja de finestres. El nostre serveis; com empresa de neteja séria que son, Es centra en la seguretat i en l’efectivitat a l’hora de netejar finestres.

Alguns tipus de finestres requereixen una neteja especialitzada i les finestres massa brutes poden necessitar una neteja a pressió. Existeixen nombroses solucions proporcionades per una empresa de neteja com la nostra que ens permeten adaptar-nos a la façana en concret per a la neteja de vidres, depenent del tipus de façana podem utilitzar ancoratges mecànics, cistelles o perxes per una major efectivitat i acabat final del treball a realitzar. Depenent del tipus de finestra o vidre a netejar disposem de diferents mètodes que agilitzin el treball i que finalment sigui mes rendible per als nostres clients amb un resultat final sempre immillorable.


  • Neteja de façanes de vidre amb plataforma

  • Neteja de vidres amb perxes de fibra de 3 a 15m

  • Neteja de finestres i façanes de vidre amb cistelles elevadores

  • Neteja de finestres i façanes a peu pla i a mà

  • No dubti demanar un pressupost sense cap compromís

limpiezas barcelona Neteja de vidres amb perxes de fibra de 3 a 15m
Neteja de façanes de vidre amb plataforma
limpiezas barcelona neteja de facanes pintades grafits tractaments antigrafits limpieza cristales
limpiezas barcelona neteja de facanes pintades grafits tractaments antigrafits fachada vidre
Neteja de finestres i façanes de vidre amb cistelles elevadores

Neteja de finestres i façanes de vidre amb cistelles elevadores BLANC

BOTO PRESUPOST