Manteniment i Neteja de comunitats de veïns

La Neteja de Comunitats de Propietaris és, potser, el més complex dels serveis que oferim, ja que al marge de la diversitat dels treballs a realitzar ens enfrontem al repte d’atendre els requisits múltiples de clients alhora i en ocasions amb criteris diferents. LA empresa de neteja GRUP-SEAX GERMANS RIAL SL conscient d’això, disposa d’un equip de professionals de neteja que cobreix totes aquestes característiques amb un servei d’auto inspecció que garanteix la qualitat i efectivitat dels treballs contractats.
En funció de les característiques de la Comunitat i en les periodicitats que es pactin, podem realitzar els següents treballs com empresa de neteja:

• Escombrat d’escales
• Neteja de miralls
• Neteja de portes i vidres d’entrada a portals
• Neteja d’ascensors
• Fregat de portals
• Perfumat de zones de pas
• Neteja de garatges, accessos, vials i places
• Neteja de cobertes, si escau.
• Neteja d’àrees d’oci com salons socials.
• Aspirat mecànic de garatges
• Fregat mecànic de garatges
• Fregat d’escales i replans
• Desempolsat de parets
• Neteja de plafons
• Neteja d’elements decoratius
• Neteja de passamans i baranes
• Neteja de papereres
• Neteja d’elements contra incendis
• Neteja de reixetes de desguàs
• Abrillantat mecànic de marbres
• Aspirat mecànic pistes esportives
• Aspirat mecànic de vials

neteja de comunitat de veins barcelona limpieza

 

 

BOTO PRESUPOST